III Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce" oraz "Advances in Palliative Medicine"Sponsor główny:


Złoty sponsor:

Sponsor:


Internetowa Księgarnia Medyczna:

Ikamed

Program ramowy

Piątek, 5 czerwca 2009 r.


12.00-12.10 Otwarcie Konferencji

12.10-13.40 Sesja I. Opieka paliatywna nad chorymi z niewydolnością serca
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski, dr med. Piotr Sobański 13.40-14.10 Przerwa na kawę

14.10-15.10 Sesja satelitarna firmy Grunenthal

15.10-16.25 Sesja II. Właściwy wybór drogi podawania leku
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek, dr med. Zbigniew Zylicz 16.25-16.45 Przerwa na kawę

16.45-17.55 Sesja III. Nowości dotyczące opioidów
Przewodniczą: dr hab. Jan Dobrogowski, dr med. Małgorzata Krajnik

Sobota, 6 czerwca 2009 r.


9.00-9.30 Sesja IV. Punkty sporne w stanowisku dotyczącym postępowania przeciwbólowego u chorego na nowotwór
Przewodniczy: dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko

Stanowisko przedstawiają: dr hab. med. Jan Dobrogowski, dr med. Małgorzata Krajnik, prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek

9.30-10.30 Sesja satelitarna Cephalon

11.00-12.30 Sesja V. Opieka paliatywna nad chorymi z POCHP
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Ewa Jassem, lek. med. Anna Adamczyk 12.30-13.00 Przerwa

13.00-14.50 Sesja VI. Sposoby rozumienia godnej śmierci
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, ks. dr Piotr Krakowiak
14.50 Zakończenie Konferencji

Copyright © 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone