III Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce" oraz "Advances in Palliative Medicine"Sponsor główny:


Złoty sponsor:

Sponsor:


Internetowa Księgarnia Medyczna:

Ikamed

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
dr med. Małgorzata Krajnik
prof. dr hab. med. Ewa Jassem
dr med. Zbigniew Zylicz

Członkowie Komitetu Naukowego:
ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
dr med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr hab. med. Jan Dobrogowski
prof. dr hab. med. Włodzimierz Galewicz
prof. dr hab. med. Dorota Górecka
prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski
ks. dr Piotr Krakowiak
dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
dr med. Małgorzata Malec-Milewska
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
dr med. Anna Orońska
dr med. Jadwiga Pyszkowska
dr psych. Maria Rogiewicz
prof. dr hab. med. Michael Schäfer
dr med. Piotr Sobański
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Copyright © 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone