III Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce" oraz "Advances in Palliative Medicine"Sponsor główny:


Złoty sponsor:

Sponsor:


Internetowa Księgarnia Medyczna:

Ikamed

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w III Konferencji Edukacyjnej Czasopism "Medycyna Paliatywna w Praktyce" oraz "Advances in Palliative Medicine" zatytułowanej "Postępy Medycyny Paliatywnej 2009", która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2009 roku w Gdańsku.

Jesteśmy przekonani, że zaproszenie wielu znanych wykładowców - ekspertów z dziedziny medycyny paliatywnej, a także autorytetów z innych gałęzi medycyny dostarczy wielu okazji do żywej wymiany poglądów i przyczyni się do dalszego wzbogacenia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

W szczególny sposób chcemy przyjrzeć się sposobom leczenia opioidami, między innymi temu, jak wpływają one na chorobę nowotworową. O tym będzie mówił profesor Michael Schäfer z Uniwersytetu w Berlinie, który od wielu lat bada zależności pomiędzy układem opioidergicznym i immunologicznym. Ponadto zostaną zaprezentowane nowości dotyczące leków opioidowych, różnice pomiędzy drogami ich podawania oraz przedstawione rekomendacje dotyczące postępowania w bólach u chorego na nowotwór. Dwie sesje poświęcone będą opiece paliatywnej nad chorymi ze schorzeniami innymi niż nowotworowe. Prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny kardiologii, pneumonologii oraz medycyny paliatywnej. W sesji dotyczącej schyłkowego okresu choroby będziemy starali się przyjrzeć godności człowieka umierającego, zarówno jako wartości obiektywnej, jak i subiektywnej, i zastanowić się, jak jest ona odbierana przez chrześcijanina, wyznawców innych religii, jak również ludzi niewierzących.
Dzięki elektronicznemu systemowi do głosowania sesje będą prowadzone w sposób interaktywny.
Ponadto uczestnicy konferencji będą mogli złożyć zamówieniena bezpłatna prenumeratę polskiego wydania "Palliative Care Formulary 3", które ukaże się do końca 2009 roku. Liczymy na przyjęcie zaproszenia i Państwa aktywny udział w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

dr med. Małgorzata Krajnik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Copyright © 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone